Alla el-produkter i vårt hem ska vara CE-märkta

Bränder i laddningsbara batterier

14 september, 2023, kl 08:57

Har du en hoverboard – ladda den under uppsikt. Det förekommer en del bränder i laddningsbara batterier av typen litium-jon, som finns i bland annat hoverboards, elcyklar, drönare och andra typer av eldriven apparatur. De flesta har börjat brinna under tiden de varit på laddning.

Tänk på detta:

  • Kontrollera redan när du köper produkten att den är CE-märkt (CE).
  • Skydda batterierna mot mekaniska skador.
  • Koppla bort batteriet från laddaren när det är fulladdat.
  • Laddning bör ske på ett behörigt avstånd från brännbart material, som sängkläder, tygmöbler och papper.
  • Blir produkten väldigt varm i något läge, kontakta till inköpsstället.
  • Ladda alltid under uppsikt enligt tillverkarens bruksanvisning och på ett plant och obrännbart underlag.
  • Lämna uttjänta och skadade batterier till en återvinningsstation.
  • Ladda inte på natten
  •  Kontrollera att det står vem som har tillverkat produkten.Kontrollera att du får med en bruksanvisning på svenska.
  • Se till att ha fungerade brandvarnare i din bostad, 6 kg pulversläckare samt brandfilt

Brinnande litiumjonbatterier avger giftig rök

Ett problem med brinnande litiumjonbatterier är att viss forskning har påvisat att de kan avge vätefluorid. Det är en gas som är annorlunda än "vanlig" brandrök då den är giftig redan vid låga koncentrationer och besvärligare att behandla efter inandning.

Brinnande litiumjonbatterier brinner annorlunda än vanliga bränder

Ett brinnande litiumjonbatteri har ett annorlunda brandförlopp i förhållande till sin storlek än de flesta andra bränder i en bostad. Det innebär också att när branden detekteras av en brandvarnare så kan det redan vara för sent att utrymma utan att andas in den farliga röken. Inte nödvändigtvis livshotande, men ändå så det ger hälsoproblem. Dessutom brinner även små litiumjonbatterier med hög temperatur vilket gör dem till potenta brandstiftare.