Bild för länk -

Ännu en brandbil till Ukraina

11 november, 2022, kl 13:26

Ännu en gång har RSG levererat en brandbil till Ukraina. Bilen som var lastad med material så som slangar, strålrör och sjukvårdsmaterial transporterades i veckan ner till Polen och den ukrainska gränsen av personal från Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG. Allt överlämnades och donerades till Ukraina.

Tidigare har RSG tillsammans med räddningstjänsterna inom Räddsam VG levererat två brandbilar samt material. Den här gången är det RSG själva som står för donationen.

Arbetet har varit ett lagarbete på hela RSG

Arbetet med att få i väg material och bil har varit ett lagarbete på hela RSG. Många har bidragit och hjälpt till. Brandbilen har stripats av från loggor och allt material har packats i bilen.

-Just nu bevittnar vi en fruktansvärd situation i Ukraina. För oss på RSG är det självklart att bidra med det vi kan i en sådan här situation. Jag är stolt över alla medarbetare som på olika sätt har bidragit, säger RSG:s förbundsdirektör Lars Klevensparr.

Transporten till Ukraina påbörjades under förmiddagen tisdagen den 8 november. Torsdagen den 10 november kunde både material och brandbil lämnas över till ERCC:s biståndshub i Polen.

På fredagen kom brandmännen Johannes Hofdell och Joel Fridlizius samt Mikael Jakobsson och Roger Samuelsson från tekniska avdelningen på RSG tillbaka till Göteborg. Resan har gått bra och bilen mottogs tacksamt.

-För oss var det ingen tvekan om att ställa upp och köra ner bil och material. Särskilt inte när man tänker sig in i de ukrainska brandmännens situation och det arbetet som de genomför. Det måste vara fruktansvärt svårt att vara de som ska rädda liv och egendom med små hjälpmedel. Detta är ett sätt för oss att visa vår solidaritet för dem, säger brandmännen Johannes och Joel.