Bild för länk -

Förbundsdirektör Lars Klevensparr blickar fram mot 2022

29 december, 2021, kl 10:20

Här gör Lars Klevensparr en summering av 2021 samt gör en inblick i år 2022.

Pandemin påverkar fortfarande såväl vårt dagliga arbete som vårt privatliv på många olika sätt. På Räddningstjänsten Storgöteborg har inriktningen varit att solidariska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer, vara proaktiva och flexibla att hitta lösningar för att säkerställa vår operativa och förebyggande förmåga.

Även om vi alla tycker att det är besvärligt med alla restriktioner som ständigt förändras så måste vi fortsätta hålla i och hålla ut.

Två händelser som har gett särskilt avtryck

Jag tänker då på explosionen påÖvre Husargatan och fartygsbranden på Almirante Storni

Den 28 september kl 04.47 fick vi larm om en explosion på Övre Husargatan i Göteborg. Även om en stor del av vårt arbete innebär att vi övar och förbereder oss så kan vi aldrig veta vad vi möts av när vi kommer ut till en olycka. Vid Övre Husargatan var det var en kaotisk situation med många svårt drabbade personer. Ni är flera som fått er vardag omkullkastad – och det kan dröja innan det blir ett vanligt liv för er. Vi tänker extra på er i dessa helger.

Trots det kaotiska och svårbedömda läget genomfördes en professionell räddningsinsats och en särskild olycksutredning pågår nu med support från MSB.

Lördag den 4 december kl 14.36 kom larmet om brand i fartyg på Almirante Storni utanför Vinga. Initialt deltog räddningstjänsten med en MIRG-styrka (Maritime Incident Response Group). Fartyget gick till nödhamn den 11 december och räddningsinsatsen avslutades den 14 december. Fartygsbranden är intressant ur ett juridiskt och samverkande perspektiv mellan stat, kommun och fartygschef/rederi. Även denna händelse avlöpte väl.

Operativ samverkan Västra Räddningsregionen

I vårt arbete med operativ systemledning har fyra nya räddningstjänstorganisationer tillkommit under året, Herrljunga, Strömstad, Sotenäs och Tanum. Detta arbete är angeläget ur flera perspektiv; som ökad förmåga vid större och omfattande räddningsinsatser och robusta ledningssystem.

Jag är stolt över att vi också under året etablerat Västra Räddningsregionen, VRR, vilket är ett bra och tydligt sätt att beskriva räddningstjänster i operativ samverkan som leds av RSG. Läs mer om VRR här

Fortsätta förstärka och hjälpa SBRF

RSG kommer fortsatt att förstärka och hjälpa Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF, som innefattar kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungssund. Det pågår även en process med att eventuellt ansluta nämnda kommuner samt Herrljunga till RSG.

Två utredningar har gjorts som visar vilka förutsättningar som krävs för ett eventuellt medlemskap till RSG. Såväl RSG:s som SBRF:s politiker är positiva till ett utökat samarbete och en anslutning vid årsskiftet 2022-23. Detta kan du läsa mer om här

Jämställdhet och mångfald en central verksamhetsfråga

Jag vill också belysa ett annat viktigt och nödvändigt utvecklingsområde – jämställdhet och mångfald. Även om vi gjort framsteg de senaste åren återstår det mycket arbete som till exempel med att anpassa lokaler för såväl kvinnor som män. Vi deltar vid jämställdhetskonferenser, utbildningar, stöttar ekonomiskt nätverk.

För mig är jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten en central verksamhetsfråga – ska vi leverera kvalificerad och likvärdig räddningstjänst så måste vi vara rimligt jämställda och se olikheter som en tillgång.

Under år 2022 kommer vi att involvera alla anställda i ett utvecklingsarbete om bemötande och sunda värderingar som tar sikte på att bekämpa trakasserier och kränkningar. Inom detta område finns inte utrymme för kompromisser.

Våra värdeord -Trygghet, säkerhet, omtanke

Vi ska nu tillsammans möta ett nytt år - med förhoppningen att 2022 ska ge oss ett gott år. Vi vet inget om vad vilka utmaningar vi ska ställas inför, men Räddningstjänsten Storgöteborg kommer att fortsatt arbeta för att leverera trygghet, säkerhet och omtanke för er vi finns och verkar för.

Och jag vill poängtera att vårt goda resultat är samtliga medarbetares samlade kompetens och professionalitet.

Jag önskar er alla ett tryggt och Gott Nytt År!

Lars Klevensparr
Förbundsdirektör