Ny omgång PAR på Lundby

13 januari, 2020, kl 13:49

Tisdagen den 14 januari är det dags för den tredje omgången av PAR på Lundby brandstation. Under hösten har utbildningen även genomförts på Kungsbacka brandstation. PAR är en blåljusutbildning där polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans möter åttondeklassare. Målet är att skapa tillit och förståelse för blåljuspersonalens arbete.

Utbildningen på Lundby genomförs under veckorna 3 och 4. Under en halvdag får åttondeklassare från Jättestensskolan, Sjumilaskolan, Ryaskolan, Santosskolan, Brunnsboskolan och Svartedalskolan besöka Lundby brandstation. När de kommer till stationen delas de in i grupper och under tre lektioner träffar de instruktörer från polisen, ambulansen och brandmän som alla arbetar på Hisingen. Dagen avslutas med gemensam resa till skolan, för att äta lunch. Då deltar även det utryckande laget på Lundby brandstation.

Med PAR, som från början kommer från Botkyrka kommun, stärker blåljusorganisationerna tillsammans relationen med ungdomar. Genom dialog och interaktiva övningar ges möjlighet för ungdomarna att lyfta funderingar kring polisen, ambulansen och räddningstjänstens arbete. Allt för att skapa en ömsesidig förståelse och respekt men även kunna påverka elevernas attityder till och konsekvenstänkande i olika situationer som kan vara utmanande och svårt att hantera när man är ung.