Räddningschef i beredskap om väderläget i RSG:s område

20 juli, 2021, kl 15:18

Dagar med sol och varmt väder gör att många passar på att grilla och vara ute i naturen. Detta brukar även vara en anledning till ökade antal larm kopplat till brand i terräng. Men Erik Cedergårdh, Räddningschef i beredskap på RSG, vill idag skicka ut en uppmuntran till alla i RSG:s område.

en person i blå uniform står framför röda bilar

 

- Just nu har vi väldigt få händelser med brand i terräng. Alla som vistas runt om i vårt område verkar ha bra koll på sina grillar och släcker ordentligt. Det är något vi ser som väldigt positivt, säger Erik Cedergårdh.

På RSG följer vi väderläget dagligen, om värmen och torkan håller i sig över längre tid kan det senare bli aktuellt med eldningsförbud.  Det är respektive kommun som, i samråd med räddningstjänsten, beslutar om det finns ett behov av eldningsförbud. 

- Även om läget inte gör att det är aktuellt med eldningsförbud de närmaste dagarna, så börjar det bli allt torrare. Det är självklart viktigt att alltid agera ansvarsfullt och vara försiktig när du grillar i skog och mark. Det är du som tänder en eld som har ansvar för att den blir släckt, påminner Erik Cedergårdh.

 

 

Här följer några råd som du alltid ska tänka på när du grillar eller tänder en eld utomhus.

 • Grilla vid fasta grillplatser och ställ grillen på ett stativ med jämnt underlag.
 • Undvik att elda när det blåser.
 • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
 • Ha alltid uppsikt över elden.
 • Använd en vattenslang eller hinkar med vatten för att släcka elden noggrant efteråt och se till så att den verkligen är släckt innan du lämnar platsen.
 • Larma 112 om elden skulle sprida sig.

Innan du tänder en eld ska du kontrollera så det inte råder eldningsförbud. Information om brandrisk och eldningsförbud hittar du via följande: 

 • Appen ”Brandrisk Ute” 
 • Din aktuella kommuns hemsida
 • SMHI 
 • RSG:s hemsida 
 • Ring RSG:s telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud på grund av brandrisk råder inom Räddningstjänsten Storgöteborgs upptagningsområde.

Miljöförvaltningen i din kommun kan även av miljöskäl ha olika beslut kring eldningsförbud som är oberoende av brandrisken.