Skydda ditt hus mot översvämning

16 januari, 2023, kl 10:13

Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

Förebygg vattenskadan

Bor du i utsatt område där översvämning är vanligt kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att rådgöra hur du på ett bra sätt kan förebygga vattenskada i din bostad.

Efter att utpumpning är klar eller vattnet runnit undan, behöver ofta fler åtgärder vidtas för att vattenskadan inte ska förvärras och för att det skadade utrymmet ska bli torrt och fuktfritt. Ring ditt försäkringsbolag och anmäl skadan. Försäkringsbolaget gör bedömningen om en sanering ska beställas.

Vid översvämning i din bostad som orsakas av t ex kraftig nederbörd - och du inte själv har möjlighet att länsa undan vatten som strömmar in - kan du ringa 112.

Restvärdesräddning

Ibland kan räddningstjänsten hjälpa till med vissa av dessa åtgärder. Detta är då inte kostnadsfri räddningstjänst utan så kallad Restvärdesräddning. Detta arbete får du bekosta själv.

Om du har villa/hemförsäkring så kan kostnaden ersättas av ditt försäkringsbolag om den totala skadekostnaden övertiger självrisken. Denna är vanligtvis 10 % av skadekostnaden, dock minst 10 000 kr.

Bra länkar

På dinsakerhet.se kan du läsa mer råd om hur du kan förbereda dig

På SMHI:s hemsida kan du följa vattenståndet i Sveriges sjöar