Välkommen till brand- och säkerhetsutbildning genom kommunkonceptet

Utbildningarna är anpassade för kommunens verksamheter och är utformade i enlighet med Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor.

Vi vill att kommunens verksamheter ska ta del av hela räddningstjänstens bredd av kompetenser.

Kommunkonceptet innebär dels en utbildning för alla medarbetare men även en återkoppling kring eventuella händelser som skett i verksamheten ex automatlarm, brandtillbud. Det kan också handla om frågor eller brister som kommit fram vid tillsyn. All denna kunskap ska sedan ligga till grund för ett bättre framtida brandskydd för verksamheten.

Välkommen att göra din bokningsförfrågan här. Bokningen är bindande när vi skickat er bokningsbekräftelsen.
Ta del av våra bokningsvillkor i kompeniet Utbildningar 2022- Kommunala verksamheter

Anläggningsskötare automatiska brandlarm

Anläggningsskötare

När en verksamhet har ett automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till räddningstjänsten, omfattas man av ett regelverk. Detta för att säkerställa att anläggningen fungerar och minimera risken för fellarm.

För varje anläggning ska det finnas minst två namngivna anläggningsskötare. Det är viktigt att personerna får kunskaper kring brandlarmet och dess funktion.

Utbildningen till anläggningsskötare är en heldag. Denna utbildning ger deltagaren en bred grund och förståelse för vad rollen som anläggningsskötare innebär.

Därefter behöver du boka en genomgång av det egna larmet som genomförs på plats av servicefirma eller dylikt.

Utbildningen hålls i Räddningstjänstens lokaler på Dalanäsvägen 25, Färjenäs.

Boka utbildning längre ner på sidan 

 

SBA Repetition 

Denna filmen riktar sig till dig som tidigare har gått en utbildningen i Systematiskt brandskyddsarbete och vill frächa upp dina kunskaper

Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning 

Du som arbetar som slöjd- eller kemilärare inom grundskoleförvaltningen hanterar troligtsvis brandfarliga och explosiva ämnen. Här hittar du information om vad brandfarlig vara är och volymer för tillståndspliktig mängd mm. 

Läs mer om brandfarlig och explosiv vara här>>

Utbildningen hålls i Räddningstjänstens lokaler på Dalanäsvägen 25, Färjenäs.

Klicka här för bokning av utbildningen Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning>>

Vid frågor kontakta Annelie Segerblad:
Tfn 031-335 2880 eller utbildning@rsgbg.se.

Här bokar du utbildning:

Webbokning och lediga tider:

Klicka här för bokning av Brand och HLR utbildning >>

Klicka här för bokning av SBA utbildning >> 

Klicka här för bokning av Anläggningsskötare automatiska brandlarm >>

Klicka här för bokning av Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning >>

För bokning av övriga utbildningar eller andra tider skicka en bokningsförfrågan:

Klicka här för förfrågan >>

 

Vid frågor kontakta Annelie Segerblad:
Tfn 031-335 2880 eller utbildning@rsgbg.se.

Våra utbildningar

Information om utbildningarnas innehåll, priser och bokningsvillkor hittar du i vårt utbildningskompendie.

Klicka på bilden för att komma till kompendiet!