Bild för länk -

Lindome värn övar storskalig belysning

4 december, 2023, kl 15:39

Lindome Värn genomförde en övning den 30 november på en gård i Anneberg. Platsen valdes som ett perfekt övningsobjekt för att testa och förbättra förmågan att hantera storskalig belysning vid nattliga händelser.

Scenariot för kvällen utspelade sig som följer: En byggnad, i detta fall ett stall med hästar, var drabbat av brand, och hästarna befann sig fortfarande inom byggnaden. Lindome Värn hade i uppdrag att bistå med storskalig belysning för att underlätta räddningsinsatsen.

En av aspekterna med övningen var att ingen visste i förväg vad som skulle hända. Detta skapade en hög grad av realism och gjorde övningen mer utmanande och givande för deltagarna.

På plats restes tre master med tillhörande belysning och portabla el-aggregat. Bilderna från övningen visar hur området snabbt lystes upp, vilket skapade en bra arbetsmiljö för räddningspersonalen.

Stallet innehöll islandshästar, kända för sitt lugna temperament. Trots detta tillförde närvaron av hästar en extra dimension till övningen, där hänsyn till djuren var en viktig faktor. Under kvällen visade hästarna ett nyfiket intresse för vad Lindome Värn höll på med.

"Lindome Värn gör liknande övningar några gånger om året för att säkerställa att vi är beredda på olika scenarier. Denna typ av storskalig belysning är en viktig del av vårt uppdrag," säger Jan Ekberg, värnsamordnare på Lindome värn.

Lindome Värn består av 13 engagerade personer som regelbundet deltar i olika larm och övningar. Deras förmåga att arbeta under varierande förhållanden gör dem till en viktig resurs i det lokala samhället.

Denna senaste övning visar inte bara Lindome Värns tekniska kompetens utan också deras engagemang för att säkerställa trygghet och säkerhet, även under krävande förhållanden.

Tidigare artiklar om våra värn

Jobba på räddningsvärn

Andrea arbetar på Brännö räddningsvärn

Övningsdag för värnpersonal