Barn HLR

Målet är att kunna ge barn från 0 år och upp till puberteten första hjälpen vid livshotande tillstånd som hjärtstopp, medvetslöshet (drunkning, förgiftning, hjärnskakning mm). Men även att kunna ge första hjälp genom att stoppa blödning, handla korrekt vid allergi, feberkramp, mm.

Kursen ger både teoretisk kunskap (sjukdomstillstånd) och praktisk träning på baby och juniordocka, hur man får bort något som ett barn satt i halsen och hur man handlar vid hjärtstopp. Deltagarna erhåller ett kompetensbevis,

Kursinnehåll

  • Medvetslöshet
  • Hjärtstopp
  • Luftvägsstopp

Kurslängd 2 timmar

Deltagarantal Max 20 deltagare per utbildningstillfälle

Bokning
Kursbokningen
Tfn 031-3352880
E-post : utbildning@rsgbg.se