Brandutbildning -anpassad efter din arbetsplats

Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet.

Vi skräddarsyr utbildningen för din verksamhet så att du får en utbildning som stämmer med dina önskemål och ambitioner.

Övergripande innehåll

  • Teori brandkunskap
  • Tänkbara brandorsaker och konsekvenser
  • Förebyggande brandskydd
  • Utrymningsförfarande
  • Praktisk användning av handbrandsläckare
  • Praktiskt användning av brandfilt

Kurslängd 3 timmar teori och praktik
Avsedd för Företag & organisationer
Förkunskap Ingen

Bokning
Kursbokningen
Tfn 031-335 28 80
E -post: utbildning@rsgbg.se