En man med räddningstjänstkläder står på scen och håller utbildning

Förebyggande brandutbildning

Kurserna riktar sig till företag och organisationer. Vi håller hög kvalitet på våra utbildningar och anpassar dem efter ert företags risker och behov.

Brandutbildning, anpassad efter din arbetsplats

Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet.

Systematiskt brandskyddsarbete, ansvarig och kontrollant

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Utrymningsövning

Att veta hur en utrymning av dina lokaler ska gå till kan rädda liv om det mot all förmodan skulle börja brinna och det kan också finnas andra situationer då man behöver utrymma sina lokaler.

Vill du veta mer?

Har du frågor kring kurserna och dess innehåll är du välkommen att höra av dig till oss på Kursbokningen
Tfn 031-335 28 80
E -post: utbildning@rsgbg.se