Nytt samarbete ska leda till ökad säkerhet på skadeplats

11 januari, 2022, kl 11:00

Nationellt utvecklingscenter, NUC och RSG:S Utbildnings och övningsenheten på Färjenäs, har inlett ett samarbete med Linköpings Universitet, LIU.

- Målsättningen med samarbetet är att tillsammans med LIU utveckla och testa nya tekniska lösningar på Färjenäs övning- och utbildningsanläggning. Dessa ska sedan leda till ökad säkerhet på skadeplats, kvalitetssäkra arbetsmoment och en bra uppföljning av genomförda övningar, säger Agnes Broholm, utbildningsledare på Färjenäs.

I början på december genomfördes initiala tester av befintlig teknik som en uppstart av samarbetet. Testerna föll väl ut och dagarna avslutades med en workshop där våra behov identifierades.

De områden som identifierades är bland annat geopositionering för att kunna följa insatspersonal vid tex rökdykning, sensorteknik för mätning av farliga ämnen, AR som beslutsstöd till yttre ledning och möjligheten att följa vitala hälsodata hos insatspersonalen under insats.

Just nu arbetar räddningslärare och servicepersonal på UÖE med förberedelser inför uppstarten.

- Tekniken kommer testas under våren och utvärderas i samband med räddningsstyrkornas övningar på Färjenäs. Detta innebär i praktiken att när styrkorna övar så kommer de få möjlighet att medverka i försök och tester. Återkopplingen från räddningsstyrkorna är mycket viktig för det fortsatta arbetet med utvecklingen av tekniken och för att identifiera fler användningsområden, säger Christian Carlsson, utvecklingsledare på NUC.

Är du intresserad av att veta mer om samarbetet eller medverka i arbetet är det bara att kontakta Agnes Broholm eller Christian Carlsson.