Bild för länk -

Innovativ räddningstjänst med Nationellt utvecklingscenter

11 januari, 2022, kl 13:00

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har inlett ett samarbete inom ramen för temat Säkerhet på skadeplats. Detta organiseras genom ett nationellt utvecklingscenter, (NUC) som leds av RSG.

- Utvecklingscentret är en nationell resurs där svensk räddningstjänst ska kunna bidra med kompetens och kunskap, samt vara en del av den verksamhet som bedrivs. Det förändrade olyckslandskapet ställer nya krav på räddningstjänstens förmåga vid arbete på skadeplats, men samtidigt ger det helt nya möjligheter att utveckla arbetsmetoder och nyttja befintlig teknik, säger Marcus Vilhemsson Enhetschef Brand och Räddning på MSB

Verksamheten i NUC ska skapa förutsättningar för personalen att kunna utföra sina insatser på ett så säkert sätt som möjligt, under svåra förhållanden. Den kunskap och erfarenhet som finns hos personalen är mycket viktig. Även uppföljning och utvärdering av räddningsinsatser och övningar är viktigt som beslutsunderlag för framtida projekt.

-Uppstarten har handlat om att etablera verksamheten och skapa rutiner och arbetssätt. Intresset för NUC är stort både bland svensk räddningstjänst, forskning och för organisationer med innovationsinriktning, säger Christian Carlsson som är utvecklingsledare för centrat. För att driva verksamheten framåt är samarbeten och nätverk en viktig del. Samarbeten finns redan nu med Centrum för forskning inom respons och räddningssystem vid Linköpings Universitet, RISE, Lindholmen Science Park, (PICTA) och VGR:s Innovationsplattform.

Några projekt i NUC

Utveckla framtidens tekniska lösningar

Tillsammans med Linköpings Universitet pågår ett samarbete som ger möjlighet att vara med och utveckla framtidens tekniska lösningar för svensk räddningstjänst. RSG:s Övnings- och Utbildningsanläggning på Färjenäs ska fungera som en testbädd för utveckling och innovation i samarbetet. Områden som ska testas och utvecklas är geopositionering, sensorteknik och AR-teknik som beslutsstöd. Personalen på RSG:s Övnings- och utbildningsanläggning på Färjenäs kommer vara ansvariga för tester och uppföljning och brandpersonalen kommer medverka i testerna under sin ordinarie övningsverksamhet. Deras erfarenheter och reflektioner blir viktig i det fortsatta arbetet. 

Brandrobotar
Brandrobotar vid farliga och komplexa händelser är ett pågående projekt tillsammans med MSB och RSG. En projektgrupp har samlat på sig erfarenheter bland annat genom intressanta studiebesök hos kollegor i Norge, Danmark och Frankrike. En rapport från arbetet kommer presenteras i början av 2022.

Beklädnad som alstrar värme
Ett mindre projekt som ska utvärdera om beklädnad som alstrar eller ackumulerar värme kan komplettera de förberedande varma belastningsövningarna. Skulle detta fungera så behöver inte värme tillföras från extern värmekälla och övningarna kan genomföras i rena miljöer och kompletteras med andra övningsmoment som tex sökteknik med IR och VR-simulering. Det här är ett bra exempel på hur en idé kan utvecklas och testas inom ramen för NUC:s verksamhet.