VMA-tutor i RSG:s område uppdateras

21 augusti, 2023, kl 13:56

Under hösten kommer vi på Räddningstjänsten Storgöteborg att uppdatera VMA-tutorna, även kända som "Hesa Fredrik". Dessa uppdateringar är viktiga för att säkerställa deras funktion. Du kan märka av korta ljud under testperioden – men detta är inget att oroa sig för.

Korta ljud – Ingen anledning till oro

De korta ljud du kan höra är mycket kortare (1-2 sekunder) än de som används vid skarpa situationer. Detta är en normal del av våra tester.

Elektronisk röst kan förekomma

I vissa fall kan du även höra en elektronisk röst som säger "Detta är ett test". Om du hör detta meddelande behöver du heller inte vara orolig då även det är en del av vår uppdateringsprocess.

Så här reagerar du på ett verkligt larm

Om du hör ett ihållande ljud som pågår i sju sekunder, med fjorton sekunders tystnad, och larmet fortsätter i minst två minuter, kan detta vara ett skarpt larm. Gå då inomhus och lyssna på radio eller TV för att få mer information och instruktioner.

Kvartalsvisa tester för ditt skydd

Vi utför större tester varje kvartal, den första måndagen i mars, juni, september och december. Efter meddelandet kommer larmsignalen "Faran över", vilket betyder att situationen är säker.