UAS-system för tidiga lägesbilder

19 december, 2023, kl 10:04

Med finansiering av Interreg kommer Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Sjukvårdens Ledningscentral i Göteborg använda semiautonoma UAS-system. Detta för att streama film från skadeplats till respektive ledningssystem samt utveckla arbetsmetoder för tolkning av tidiga lägesbilder.

Vi har intervjuat Christian Carlsson, utvecklingsledare på RSG och det nationella utvecklingscentret, NUC.

Varför genomförs detta projekt?

Syftet med de tidiga lägesbilderna är att skapa förståelse för skadeplatsen innan våra resurser är på plats. Genom detta hoppas vi kunna ge bättre förutsättningar för räddningspersonalen som är på väg till platsen samt möjligheter att optimera våra resurser.

När startade projektet?

Projektet inleddes i augusti och sträcker sig över tre år. Vi har hittills genomfört flera livesimuleringar där vi testat tolkning av tidiga lägesbilder från skadeplatser för att öka vår kunskap. Simuleringarna har ägt rum vid övningsanläggningarna i Skövde och Borås i samband med deras insatsövningar. Vi är tacksamma för bidraget från våra UAS-piloter i Stenungsund och Lindome under simuleringarna i Skövde.

Hur många UAS-system finns tillgängliga?

I startfasen av projektet har vi tillgång till fem UAS-system; tre inom VRR-området och två i Trollhättan och Vänersborgsområdet. Dessa system är samma som för närvarande levererar hjärtstartare.

När kommer UAS-systemen att tas i bruk?

Vi planerar att påbörja verkliga flygningar någon gång efter sommaren nästa år.

Vem kommer att ha tillgång till livestreamen?

Målgruppen för livestreamen från drönarna är ännu inte fastställd. Under början av 2024 kommer vi att hålla flera workshops för att tillsammans identifiera bästa arbetsmetoderna och klargöra de tekniska förutsättningarna.

Finns liknande system någon annanstans?

Andra räddningstjänster kan säkert använda liknande tekniska lösningar, men vi är det enda projektet i Sverige som praktiskt utvecklar denna förmåga.

Samtidigt som vårt projekt pågår, bedriver Hovedstadens Beredskab i Köpenhamn ett liknande initiativ. Vi har redan påbörjat ett samarbete för att kunna lära av varandra.