Bild för länk -

Tips till dig som flyttat hemifrån

13 september, 2023, kl 08:00

Att flytta hemifrån är ett stort steg. Kanske har du fått studentbostad eller flyttat in i din första egna lägenhet. Vi tipsar om tre prylar som är värda att investera i, de kan faktiskt rädda liv om olyckan är framme!

  • Brandvarnare är det absolut viktigaste du kan skaffa dig gällande brandskydd. Vid en brand är tiden en avgörande faktor och med en brandvarnare köper du dig tid. Brandvarnaren ska sitta i taket och så centralt i rummet som det går. En fri yta på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnaren. I större lägenheter eller hus kan två eller fler brandvarnare behövas.
    Läs mer om brandvarnare här

  • Brandfilt kan du använda för att släcka mindre bränder, brand i kläder eller om det börjar brinna på spisen. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 cm x 180 cm. Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den, i köket eller hallen till exempel. 
    Läs mer om brandfiltar här

  • Brandsläckare är bra för att kunna göra en snabb släckinsats. Vi tycker du skall välja en 6 kilos pulversläckare som är klassad för A och B och C till ditt hem. Det är viktigt att släckaren är certifierad av SIS eller annat certifieringsorgan.
    Läs mer om brandsläckare här

Om en brand uppstår är det viktigt med tidig upptäckt för att kunna hantera situationen på bästa sätt; Rädda, Varna, Larma, Släck. Enligt lag måste därför varje bostad/lägenhet vara försedd med brandvarnare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att alla lägenheter har brandvarnare installerad. Den boende ansvarar för rengöring, test och batteribyte.

Om du flyttar ofta, vilket många studenter och unga vuxna gör idag, kan du ta din brandfilt och brandsläckare med dig till varje ny bostad. Brandvarnaren kan du ta med dig också, så länge den inte tillhör lägenheten.

Snabb och enkel utrymning

Om du bor i studentlägenhet eller studentrum finns det ofta flera gemensamma utrymmen som du delar med andra studenter. Tänk på att till exempel trapphus, förråd och korridor ska hållas rena från brännbart material samt cyklar och barnvagnar. Vid en eventuell brand är det viktigt att alla kan ta sig ut så snabbt och enkelt som möjligt.

Hemförsäkrning

Slutligen, tänk på att det är viktigt att ha en hemförsäkring. Försäkringsbolaget hjälper dig med eventuell ersättning om olyckan trots allt skulle vara framme.

Läs mer om brandskydd i bostad och se filmer på hur du använder exempelvis brandfilten på vår hemsida