Statistik räddningsuppdrag 2022

26 januari, 2023, kl 13:05

Under 2022 genomförde Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG* totalt 7991 räddningsuppdrag. Det är ungefär samma antal som 2021 men färre än medelvärdet för de senaste fem åren.

Jämfört med medelvärdet har det bland annat genomförts färre uppdrag kopplat till bränder utomhus, t ex papperskorgar och ÅV-containrar, samt naturolyckor t ex översvämningar, trafikolyckor och byggnadsbränder.

* Avser RSG:s förbundsområde 2022. Den 1 januari 2023 utökades RSG med kommunerna Lilla Edet, Stenungssund och Tjörn, som kommer inkluderas i insatsstatistiken för 2023.

Sammanfattning

  • Två av tre byggnadsbränder inträffar i ett bostadshus. Under de senaste åren har antalet bostadsbränder haft en positiv utveckling. Sedan 2018 syns en minskning med över 20 % och även under 2022 var antalet lägre än föregående år. Det minskande antalet syns i alla RSG:s medlemskommuner.
  • Under året har fyra personer bekräftats omkomna till följd av brand inom förbundets område. Tre av bränderna inträffade i flerbostadshus och en i villa.
  • Antalet bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar har minskat de senaste åren, men under 2022 har de ökat med cirka 50 % jämfört med föregående två år. Ökningen syns framför allt i slutet av året.
  • Drygt 20 % av det totala antalet bränder har bedömts vara avsiktliga, enligt RSG:s händelserapporter. Avsiktliga bränder utomhus, exempelvis container- och fordonsbränder, har legat på en jämförelsevis mycket låg nivå de senaste åren, likaså under 2022.

Några större händelser under året

Brand i flerbostadshus i Partille

Under slutet av våren inträffade en brand i ett flerbostadshus i Partille. En person omkom och den kraftiga branden spred sig via fönster upp till vindsutrymmet och påverkade därmed hela fastigheten. Alla boende fick utrymmas och släckmetoden inriktades på att minimera vattenanvändningen vid släckningsarbetet. Taktiken blev lyckad och tillsammans med fastighetsbolaget konstaterades i efterhand att vattenskadorna hade blivit begränsade.

Brand i en industri- och lagerbyggnad i Säve

Parallellt med att släckningsarbetet fortfarande pågick i Partille startade en till brand i en industri- och lagerbyggnad i Säve. Även denna brand var omfattande och genererade kraftig rökspridning i området. Den aktuella lokalen innehöll bland annat gasflaskor, vilket gjorde att släckningsarbetet fick genomföras enligt särskilda rutiner med utökade säkerhetsavstånd, avspärrningar etc. Även Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, aktiverades för att varna och informera människor i omgivningen.

Brand i försäljnings- och lagerlokal i Kållered

En tidig morgon i början av augusti, startade en brand i en försäljnings- och lagerlokal i Kållered. Lokalen innehöll bland annat husbilar och husvagnar. Branden var omfattande och kraftig och ett stort antal resurser från RSG och det gemensamma räddningsledningssystemet Västra Räddningsregionen, VRR, involverades.

Genom det resursstarka arbetet på skadeplats kunde ett flertal husbilar och husvagnar räddas undan lågorna. Brand- och rökutvecklingen blev kraftig och eftersom byggnaden ligger alldeles intill E6:an, så fick trafiken stängas av helt eller delvis under ett dygn. Detta medförde stora konsekvenser på trafikflöden i och runt Mölndal och Göteborg.

Utsläpp av brandfarlig gas på raffinaderi på Hisingen

Under slutet av september inträffade ett större utsläpp av brandfarlig gas från en cylindercistern på ett av Hisingens raffinaderier. Upphettad råolja i gasform bildade moln som drev från raffinaderiområdet mot älven. Omfattande utrymning av intilliggande verksamheter genomfördes parallellt med kylning och nedstängning av tillverkningsprocessen. Detta skapade god effekt och utsläppet kunde relativt snabbt stoppas.

Länk till rapporten Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2022. pdf >>

 

Presskontakt Anna Dyne 031-335 27 58 eller anna.dyne@rsgbg.se