Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige sammanträder tisdagen den 18 juni 2024 på Gårda brandstation.

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla återställningsavgifter för obefogade automatlarm.