Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2024-02-23

Paragrafer

§§ 40-45

Datum då anslaget publiceras

2024-03-08

Datum då anslaget tas bort

 2024-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten