Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige sammanträder tisdagen den 5 december 2023 på Gårda brandstation.

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla budget 2024 och plan 2025-2026.