Kungörelse förbundsfullmäktige

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs fullmäktige sammanträder tisdagen den 3 januari 2023 på Gårda brandstation.

Förbundsfullmäktige kommer bland annat att behandla:

Val av förbundsfullmäktiges presidium

Val av förbundsstyrelse

Val av revisorer.

Sammanträdestider 2023