Anslag/Bevis Revisorerna

Sammanträdesdatum

2023-03-03

Paragrafer

§§ 14-16

Datum då anslaget publiceras

2023-03-20

Datum då anslaget tas bort

 2023-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Sigrun Hreidarsdottir, Räddningstjänsten