Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-12-05

Paragrafer

§§ 96-110

Datum då anslaget publiceras

2023-12-05

Datum då anslaget tas bort

 2023-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten