Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-23

Paragrafer

§§ 40-44

Datum då anslaget publiceras

2023-03-27

Datum då anslaget tas bort

 2023-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten