Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-11

Paragrafer

§§ 83-95

Datum då anslaget publiceras

2023-10-24

Datum då anslaget tas bort

 2023-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten