Anslag/Bevis Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-09-13

Paragrafer

§§ 73-82

Datum då anslaget publiceras

2023-09-27

Datum då anslaget tas bort

 2023-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten