Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-12-05

Paragrafer

31-39

Datum då anslaget publiceras

2023-12-14

Datum då anslaget tas bort

2024-01-04

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten