Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-06-20

Paragrafer

23-30

Datum då anslaget publiceras

2023-06-29

Datum då anslaget tas bort

2023-07-21

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten