Anslag/Bevis Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-01-03

Paragrafer

1-10

Datum då anslaget publiceras

2023-01-11

Datum då anslaget tas bort

2023-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Storgöteborg, Åvägen 2, Göteborg

Sekreterare

Karin Sköldberg, Räddningstjänsten