x Larmlagring - Företag & Organisation - RSGBG

Larmlagring

Atomatist brandlarm med larmlagring - så fungerar det:

  • Brandlarmet löser ut
  • Kvittera larmet inom 60 sekunder
  • Kontrollera larmande sektion/detektor inom tio minuter
  • Vid brand - Tryck på närmaste larmknapp och ring 112
  • Vid ej brand - Återställ larmet