Uppföljning av automatiskt brandlarm

För att minska risken för ytterligare obefogade larmsignaler följer räddningstjänsten upp utryckningar som verkställts i samband med automatiska brandlarm.

Tekniska eller organisatoriska åtgärder för att eliminera dessa larm kan ge en reducering av återställningsavgiften. Se aktuell prislista här

För att räddningstjänsten skall kunna överväga sådan reducering behöver ni inkomma med information om varför brandlarmet utlöst och vilka konkreta åtgärder som vidtagits.

Anlitar ni en anläggarfirma eller annan sakkunnig person kan det ibland vara en ekonomisk fördel för er att återkoppla till räddningstjänsten först efter att anläggarfirma varit på plats. Behöver ni förlänga angiven svarsfrist var vänliga att höra av er.

Vill ni ha mer information, kontakta vår larmutredare:
Sabina Moberg Tfn: 031-385 6585 eller skicka epost till larmutredare@rsgbg.se

 

Här redovisar du med egna ord vad som har utlöst larmsignal till räddningstjänsten samt de åtgärder som vidtagits för att undvika ytterligare obefogade larm. Du får bekräftelse på inskriven text till din mailadress.

Redogörelse

Information angående behandling av personuppgifter

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra förpliktelser enligt avtal med räddningstjänsten avseende automatiskt brandlarm.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med fullgörelse av avtalet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752 Adress Box 5204, 402 24 Göteborg.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se  eller på telefon 031-335 2600.

Här finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.