Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Övertagande av larmanläggning

Fakturering

Avtalsadress (om annan än fakturaadress)

Information angående behandling av personuppgifter

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra förpliktelser enligt avtal med räddningstjänsten avseende automatiskt brandlarm.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med fullgörelse av avtalet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000–0752 med adress Box 5204, 402 24 Göteborg. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida:
http://www.rsgbg.se/om-oss/dataskyddsforordningen/