Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förbundsledning

Förbundsdirektör Lars Klevensparr Tfn 031-335 27 01

Räddningschef och biträdande förbundsdirektör Anders Ekberg

Kommunikationschef Jeanette Karlström Tfn 031 - 384 48 07

Operativ chef Johanna Björnfot

Ekonomichef Lena Simenius-Peters

Chef förbundstaben Peter Backenfall

Förbundsjurist Marie Caldenby Tfn 031-335 27 02

Förbundssekreterare Sigrun Hreidarsdottir Tfn 031-335 27 00

}