Avdelningar

Avdelning för Operativ ledning

Avdelningschef Kristina Lindfeldt

Avdelning för Operativa insatser

Avdelningschef  Crister Johansson

Avdelning för Myndighetsärenden

Avdelningschef  Carina Björkman

Avdelning för Verksamhets och chefsstöd

Avdelningschef  Ann-Helén Lindbäck-Augustsson

Tekniska avdelningen

Avdelningschef  Thomas Tell