Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förbundsstyrelse

Ledamöter

Från Göteborg Anders Hyllander (M) Ordförande, Ingrid Andreae (S), Johanna Eliasson (V), Lars Kérla (D) 

Från Mölndal Ingemar Johansson (C)

Från Kungsbacka Hans Forsberg (M) Vice ordförande 

Från Härryda Owe Willingskär (M) 

Från Partille Mats Lennartsson (M) 

Från Lerum Lars-Erik Snällman (M)

Ersättare

Från Göteborg  Kristina Bergman Alme (L), Martin Nilsson (MP)

Från Mölndal Sven-Ove Johansson (S)

Från Kungsbacka Eva Borg (S) 

Från Härryda Lena Fredriksson (S)

Från Partille Bengt Odeholm (S) 

Från Lerum  Lillemor Rånevik (S)