Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förbundsstyrelse

På bilden från vänster: Lillemor Rånevik, Ove Willingskär, Ann Karlsson, Jan Trönsdal, Per Ödman, Kajsa Blank Nordmark, Ingemar Johansson, Ingrid Andreae, Henrik Munk, Eva Borg,  Lars-Erik Snällman, Sven-Ove Johansson.
Saknas på bilden gör: Kristina Bergman Alme, Theres Börjesson, Gustaf Josefson, Lena Fredriksson

Ledamöter

Från Göteborg Ingrid Andreae (S) Ordförande, Henrik Munck ( - ) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefson (M) 

Från Mölndal Sven-Ove Johansson (S)

Från Kungsbacka Per Ödman (M) Vice ordförande 

Från Härryda Owe Willingskär (M) 

Från Partille Jan Trönsdal (M) 

Från Lerum Lillemor Rånevik (S)

Ersättare

Från Göteborg Ann Karlsson (V) Kristina Bergman Alme (L) 

Från Kungsbacka Eva Borg (S) 

Från Härryda Lena Fredriksson (S)

Från Partille Kaisa Blank Nordmark (S) 

Från Lerum Lars-Erik Snällman (M)

}