Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VMA -Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande larmet testas första måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00, följt av larmsignalen Faran över. Du har säker hört larmet någon gång.

Om en fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du Viktigt Meddelande-larmet.

Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder
Detta upprepas under ca två minuter. Varningen kan gälla t ex utsläpp av giftig gas.

Signalen betyder: Viktigt meddelande till allmänheten - lyssna på radion.

Då skall du

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4
  • Stäng dörrar, fönster och ventilationer
  • Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över

Följ informationen på radio och TV

När larmet går ska du genast sätta på radion, främst Sveriges Radio P4. 
Efter ett varningsmeddelande i radio och TV, kommer information från räddningsledaren.Följ de råd och anvisningar som räddningesledaren ger.
På SVT-text sid 599 får du också information.Undvik att använda telefon och mobiltelefon.

Faran över

Signalen känns igen genom en lång sammanhängade signal.

Kungsbacka kommun

RDS mottagare har installerats i hushåll kring den inre beredskapszonen kring kärnkraftverk. Mottagaren startar automatisk vid larm om kärnkraftsolycka eller annat olyckslarm. Delar av Kungsbacka kommun ingår i den inre beredskapskretsen för Ringhals kärnakraftverk.

Brandrök utomhus

Brandrök kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

  • Röken följer vindriktningen. Titta efter flagga eller vimpel i närheten för att kontrollera vindriktningen.
  • Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt från vinden.
  • Stanna inomhus tills du hör signalen Faran över - en lång sammanhängande signal.

Viktigt meddelande
__     __     __       

Låter 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Gå inomhus -lyssna på radion  

Faran över
___________

Lång sammanhängande signal

Ta dig bort från röken genom att gå vinkelrätt från vinden

Gå vinkelrätt mot vindriktningen

}