Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandvarnare

Har du brandvarnare? Om ja - fungerar den? Så här gör du för att kontrollera att det inte är en falsk trygghet du lever med. Kontrollera att batteriet i brandvarnaren fungerar genom att trycka in knappen. Gör detta minst en gång om året och när du varit hemifrån en längre tid.

Hur många brandvarnare behöver jag?

Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.

Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter.

Placera brandvarnare i anslutning till sovrum – tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en enda brandvarnare in till varje sovrum.

En brandvarnare kostar mellan 50 och 150 kronor – sätt hellre upp en för mycket än en för lite!

Var ska jag placera brandvarnaren?

 • Brandvarnaren ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:
 • Brandvarnaren placeras i rummets högsta punkt och helst i mitten.
 • Du bör placera brandvarnare i anslutning till sovrum – när du sover är du som mest försvarslös mot rök och brand.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnaren ska sitta i taket, inte på väggen. En fri takyta på minst 50 cm ska fnnas runt om brandvarnaren.
 • Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av en ventilationsöppning.

Skötsel och kontroll

 • Brandvarnaren ska uppfylla SS-EN 14604-standarden. Märkningen står på förpackningen.
 • Brandvarnaren är svår att nå – ta inga onödiga risker. Om du är äldre eller har dålig balans, be någon om hjälp!
 • Vid ny- och ombyggnation rekommenderar vi nätanslutna seriekopplade brandvarnare.
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier, då slipper du byta varje år.
 • Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång per år – till exempel på första advent.
 • Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta minst en gång per år.
 • Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd.

Vem ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden?

Vår tolkning av Lagen om Skydd mot Olyckor är att brandvarnare måste finnas i en bostad för att uppnå skäligt brandskydd. Denna uppfattning delar vi med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

När vi gör tillsyn ställer vi normalt krav på att fastighetsägaren installerar brandvarnare i bostaden. Batteribyte, rengöring och test av brandvarnaren utförs vanligtvis av den som bor i bostaden.