Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2019

Alla möten börjar klockan 10.00 i Taktiksalen på Gårda Brandstation

Tisdagen den 8 januari blir det musikunderhållning av Mats Westling.
Tisdagen den 12 februari är det Årsmöte med Lars Klevensparr och Anders Ekberg.
Tisdagen den 12 mars kommer Lennart Palm tillbaka och berättar del 2 om kända personers gravar.
Tisdagen de
n 9 april kommer Svante Lydén som är en Vildmarksäventyrare.
Tisdagen den 14 maj kommer Natalie Landén som är Apotekare och berättar om medeciner.

AKTIVITET
Tisdagen den 28 maj blir det en "Paddantur" runt om i Göteborg och Säveån.

Sommeruppehåll

Tisdagen den 10 september kommer Linda Jarlkvist från Folksam och talar om försäkringar
Tisdagen den 8 oktober kommer Ralph Edström, som är en fotbollsikon.
Tisdagen den 12 november blir det musikunderhållning med Sme-Pöjka igen.
OBS!! Tisdagen den 10 december blir det Lucia med Bengt Åkerberg.

Blivande pensionärer 2019
Robert Mogren, Göran Norberg, Jörgen Karlsson och Conny Magnusson den 1 februari.
Thomas Ericson och Håkan Johansson den 1 mars.
Anders Bergström, Agneta Grinsvall och Peter Sevestedt den 1 april.

Föreningens pins kan köpas vid varje möte för 10 kronor.

Verksamhetsberättelse 2017

Bankgiro: 399 - 7525

Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Styrelsen 2018

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Ingela Carlstedt
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Per-Olof Johansson
Suppleant Bo Fors
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Håkan Hermansson
Försäkringsansvarig Olof Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Dennis Niklasson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson

}