Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pensionärsföreningen

Gästlista och aktiviteter 2018

Alla möten börjar klockan 10.00 i Taktiksalen på Gårda Brandstation.

SOMMARUPPEHÅLL
Alla är hjärtligt välkomna till tisdagsmötena.
Tisdagen den 11 september blir det musikunderhållning med Sme-Pöjka.
Tisdagen den 9 oktober kommer Christer Axelsson och pratar om vad som händer med våra kroppar.
Tisdagen den 13 november blir det musikunderhållning med Susanne Rangstedt och Bengt Magnusson.
Torsdagen den 13 december blir det Lucia och underhållning av Bengt Åkerberg.

Blivande pensionärer 2018
Håkan Andersson 1 juli
Roy Bengtsson 1 oktober

Föreningens pins kan köpas vid varje möte för 10 kronor.

Verksamhetsberättelse 2017

Bankgiro: 399 - 7525

Organisationsnummer: 80 24 55 - 6949

Kontakta pensionärsföreningen

Styrelsen 2018

Ordförande Thomas Hagneqvist
Sekreterare Ann-Sofie Jergill
Kassör Reidar Johansson
Ledamot Owe Christell
Ledamot Ingela Carlstedt
Suppleant Claes Borgström
Suppleant Per-Olof Johansson
Suppleant Bo Fors
Revisor Bengt Bernhardtz
Revisor Lars Tengelin
Revisorsuppleant Håkan Hermansson
Försäkringsansvarig Olof Jacobson
NTF- Trafik & Säkerhet Reine Gunnarsson
Valberedning Dennis Niklasson
Valberedning Jan Bergström
Valberedning Lennart Jonasson