Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Kungsbacka brandstation

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Kungsbacka brandstation
Box 5204
402 24 Göteborg

Besöksadress
Syréngatan 3

Telefon vxl
031-335 26 00