Bild för länk -

Kungsbacka brandstation

Postadress
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Kungsbaka brandstation
Box 5204
402 24 Göteborg

Besöksadress
Syréngatan 3

Telefon vxl
031-335 26 00

Kungsbacka brandstation

Syréngatan 3 kungsbacka