Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bada säkert

När det är varmt ute längtar många av oss efter svalkande dopp. Vi är måna om din säkerhet så att du och dina nära får uppleva härliga badstunder och undviker olyckor i och nära vattnet. Ta till dig våra badsäkra tips och hur du ska agera om en olycka inträffar.

Badsäkra tips

 • Lämna aldrig små barn utan uppsikt vid vatten, även om de har flythjälpmedel.
 • Bada alltid tillsammans med någon för din egen säkerhet
 • Simma längs med stranden och inte för långt ut på öppet vatten
 • Hoppa och dyk inte i okända vatten
 • Knuffa aldrig i eller tryck ner någon i vattnet
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar, där är det lätt att fastna i eller riva sig 
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 • Spring inte på bassängkanter eller bryggor
 • Undvik att ha uppblåsbara leksaker ute på öppet vatten
 • Om du livräddar en person i nöd, ha alltid något mellan dig och den nödställde för din egen säkerhet
 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka
 • Lek inte med livräddningsutrustning, den behövs för att rädda liv

Källa:SLS, Svenska livräddningssällskapet

Om det sker en olycka

 • Ropa på hjälp. Ring 112 eller säg åt någon annan att göra det.
 • Hjälp personen i nöd att komma upp ur vattnet
 • Påbörja hjärt-lungräddning om personen verkar livlös och fortsätt tills ambulanspersonal tar över
 • Se till att utryckande fordon och personal kan komma fram till olycksplatsen.
 • Parkera inte på ställen som kan hindra framkomligheten, det kan försena livräddande insatser
 • Håll dig undan olycksplatsen så att personal kan arbeta ostört
 • Filma eller fotografera aldrig en olycksplats och respektera den drabbades integritet.