Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Brandfarliga och explosiva varor

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen, ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor, ha tillstånd för det.

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen, ska den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor, ha tillstånd för det.

Läs mer under rubrikerna Brandfarlig vara, Explosiva varor och Att söka tillstånd i menyn till vänster, om vad detta innebär för dig och din verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mer information som rör lagstiftning och annat inom ämnesområdet.

Räddningstjänsten Storgöteborg är tillståndsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor i vårt område. Räddningstjänsten Storgöteborg omfattar medlemskommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.

Trycksaksfoldrar