Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förbundsfullmäktige

Ledamöter

Från Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Tord Karlsson (S) Elisabet Rothenberg (M) Henrik Munck (MP)
Kristina Bergman Alme (L) Ann Karlsson (V) Alma Handzar (S) Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M) 

Från Mölndal Ove Dröscher (S)  Maria Rantsi (M) 

Från Kungsbacka Per Ödman (M) Eva Borg (S) 

Från Härryda Per Vorberg (M) Robert Langholz (S)

Från Partille Stefan Svensson (M) Bengt Odeholm (S) 

Från Lerum Dennis Jeryd (S) Jeanette Andersson (M)

Ersättare

Från Göteborg Endrick Schubert (S) Christer Holmgren (M) Roshan Yigit (S) Axel Josefson (M) Anna Sibinska (MP) Piotr Kiszkiel (L) Bobbo Malmström (V) Robert Hammarstrand (S) Birgitta Simonsson (M) Hanna Lindquist (S) Kristina Tharing (M) 

Från Mölndal Kjell Karlson (L)  Inga-Lill Ramell (MP)

Från Kungsbacka Kristina Karlsson (C) Jan Erik Knutas (L) 

Från Härryda Claes Anger (L)  Anna Palmér (S) 

Från Partille Marianne Ahlborg (L) Soraya Zarza Lundberg (S) 

Från Lerum Eva Andersson (C) Eva Brodén (M)