Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förbundsfullmäktige

Ledamöter

Från Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Endrich Schubert (S) Elisabet Rothenberg (M) Henrik Munck ( - ) Kristina Bergman Alme (L) Ann Karlsson (V) Alma Handzar (S) Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Åsa Hartzell (M) 

Från Mölndal Ove Dröscher (S)  Maria Rantsi (M) 

Från Kungsbacka Per Ödman (M) Eva Borg (S) 

Från Härryda Per Vorberg (M) Robert Langholz (S)

Från Partille Stefan Svensson (M) Bengt Odeholm (S) 

Från Lerum Dennis Jeryd (S) Jeanette Andersson (M)

Ersättare

Från Göteborg Tord Karlsson (S) Christer Holmgren (M) Roshan Yigit (S) Axel Josefson (M) Anna Sibinska (MP) Piotr Kiszkiel (L) Bobbo Malmström (V) Robert Hammarstrand (S) Marie-Louise Hänel Sandström (M) Eva-Lena Fransson (S) Kristina Tharing (M) 

Från Mölndal Glenn Grimhage (L)  Inga-Lill Ramell (MP)

Från Kungsbacka Kristina Karlsson (C) Jan Erik Knutas (L) 

Från Härryda Claes Anger (L)  Mats Werner (S) 

Från Partille Marianne Ahlborg (L) Marie Raask (S) 

Från Lerum Eva Andersson (C) Eva Brodén (M)

}