Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår organisation

Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, är en politiskt styrd organisation som verkar i sex medlemskommuner; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vår verksamhet regleras av ett avtal och en förbundsordning som styr verksamheten, ansvarsfördelningen mellan kommunerna och deras ekonomiska åtaganden. Förbundet leds av ett politiskt valt förbundsfullmäktige, som utser en förbundsstyrelse och revisorer.

På räddningstjänsten är ständigt beredda att agera i olika situationer, först och främst för att rädda liv. Under ett år genomför vi cirka 8 500 olika räddningsuppdrag.

Den bästa branden eller olyckan är den som inte uppstår och därför är en av räddningstjänstens viktigaste uppgifter att förebygga bränder och olyckor.