Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Blankett tillfällig övernattning

Detta är en information till Räddningstjänsten om tillfällig övernattning,  för att förbättra förutsättningarna för en räddningsinsats.
Det innebär inte att övernattningslokalen dämed automatiskt är godkänd ur brandsynpunkt. Lokalen ska vara utformad enligt Råd och anvisning nr 106 Brandskydd vid tillfälliga övernattningar.

Tillfällig övernattning

Finns automatlarm kopplat till Räddningstjänsten?