Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Protokoll 2020

 

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 har förbundsfullmäktiges ordförande beslutat att ställa in Räddningstjänstförbundets fullmäktigesammanträde den 31 mars.

 

De ärenden som skulle behandlats vid sammanträdet kommer tas upp på sammanträdet den 9 juni.