Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Råd och anvisningar

Räddningstjänsten har författat Råd och anvisningar inom olika områden. Syftet med Råd och anvisningar är att sammanställa och underlätta tolkning från lagstiftning och regelverk samt även förtydliga räddningstjänstens syn inom olika områden.

Lagstiftning och regelverk är alltid styrande och åsidosätts inte av Råd och anvisningar.

Följande PM håller på att revideras och en ny version av Råd och anvisningar publiceras så snart revideringen är genomförd:

PM 111 Brandskydd i mässhallar och andra utställningshallar

PM 118 Räddningstjänstens roll vid remisser för alkoholservering

Råd och anvisningar

Råd och anvisning nr 106 Brandskydd vid tillfälliga övernattningar.pdf

Råd och anvisning nr 107 - Gasolhantering.pdf

Råd och anvisning nr 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning.pdf

Råd och anvisning nr 110 - Räddningstjänstens insatstid och förmåga.pdf

Råd och anvisning nr 110 - Bilaga Körtider.pdf

Råd och anvisning nr 113 Utförande och låsning av bommar och rökluckor.pdf

Råd och anvisning nr 114 - Brandskydd i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.pdf

Råd och anvisning nr 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö.pdf

Råd och anvisning nr 120 - Brandskydd i höga byggnader.pdf

Råd och anvisning 121 - Fyrverkeri.pdf