• För dig som eldar trädgårdsavfall

  För dig som eldar trädgårdsavfallGrå pil

  Vi vill ge några tips till dig som tänker elda i din trädgård. Du som tänder en eld ansvarar för att den blir släckt. Undvik att elda om det blåser. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

 • Din smartphone har koll på brandrisken

  Din smartphone har koll på brandriskenGrå pil

  Med hjälp av appen Brandrisk Ute håller du lätt koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus.

 • Vi har lämnat remissvar angående VästlänkenGrå pil

  Den 20 februari lämnade vi vårt remissvar till Trafikverket med anledning av det förslag om säkerhetskoncept för Järnvägsplanen Västlänken som tidigare presenterats.

 • När stormen är på vägGrå pil

  Det bästa du  kan göra är att  förbereda dig och planera innan stormen viner runt din husknut. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer med storm och kraftig blåst.

 • Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshus

  Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshusGrå pil

  Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

 • SMS påminner om test av brandvarnare

  SMS påminner om test av brandvarnareGrå pil

  Nätverket Aktiv mot brand erbjuder en kostnadsfri SMS-tjänst som hjälper dig att komma ihåg att testa dina brandvarnare. Målet är att andelen fungerande brandvarnare i Sverige ska öka. 

  Gå in på Skydda dig mot brand och ställ in hur ofta du vill ha en SMS-påminnelse. Du kan också tipsa någon annan om tjänsten.

 • Nya föreskrifter om brandskyddskontrollGrå pil

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har beslutat om nya föreskrifter (MSBFS 2014:6) om sotning och brandskyddskontroll och dessa träder i kraft 2015-01-01.

 • Upphandling av sotningstjänster annonseradGrå pil

  Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende utförande av fackmannamässig sotning och rengöring av rensningspliktiga objekt som omfattas av lagen (2003:773) om skydd mot olyckor,  LSO, inom Storgöteborg som omfattar sex medlemskommuner.
  Intresserade leverantörer kan hämta förfrågningsunderlaget under Aktuella upphandlingar via www.rsgbg.se/Om-oss/ eller via upphandlingssystemet e-Avrop, Sotningstjänster 

 • Boverket förbjuder tre brandvarnare

  Boverket förbjuder tre brandvarnareGrå pil

  Boverket har kontrollerat funktionen på 23 brandvarnare. Tio av de testade modellerna klarade sig utan anmärkningar, medan sex hade mindre anmärkningar som tillverkaren ska få tillfälle att rätta till. Tre hade däremot så allvarliga brister att de inte får säljas alls och ska återkallas från konsumenten.

   

 • Sov gott. Vakna fort.

  Sov gott. Vakna fort.Grå pil

  Anders Öfvergård, även känd som Arga snickaren tar oss med på en rundtur i hemmet och visar vad du kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och hur du kontrollerar att din brandvarnare fungerar.

 • För er som har automatlarm -Telia avvecklar Telia Link AnatelGrå pil

  Företag som har automatlarm med Telia Link Anatel -  så berörs ert automatlarm.

 

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112