• Tips och råd gällande hantering av fyrverkerierGrå pil

  Många olyckor med fyrverkerier kan förhindras om faror och risker uppmärksammas i förväg. Läs informationen på förpackningen noga. Där får du bl a information om vilket säkerhetsavstånd till personer och byggnader som fyrverkeriet kräver. Ta hänsyn till detta så att du inte utsätter andra för onödiga risker!

 • Låt oss hjälpa dig komma ihåg

  Låt oss hjälpa dig komma ihågGrå pil

  I december och januari sker fler bränder i hemmet jämfört med resten av året. Det är lätt att glömma släcka de levande ljusen eller stänga av spisen.

 • SMS påminner om test av brandvarnareGrå pil

  Nätverket Aktiv mot brand erbjuder en kostnadsfri SMS-tjänst som hjälper dig att komma ihåg att testa dina brandvarnare. Målet är att andelen fungerande brandvarnare i Sverige ska öka. 

  Gå in på Skydda dig mot brand och ställ in hur ofta du vill ha en SMS-påminnelse. Du kan också tipsa någon annan om tjänsten.

 • När det stormar

  När det stormarGrå pil

  Förbered dig och planera innan stormen viner runt din husknut. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer efter stormen.

 • Elda säkert i braskaminen

  Elda säkert i braskaminenGrå pil

  När kylan sätter in eldar vi allt mer i våra eldstäder som då belastas hårt. Bränder orsakade av eldstäder och skorstenar inträffar varje år när temperaturen ute sjunker.

 • Upphandling av sotningstjänster annonseradGrå pil

  Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende utförande av fackmannamässig sotning och rengöring av rensningspliktiga objekt som omfattas av lagen (2003:773) om skydd mot olyckor,  LSO, inom Storgöteborg som omfattar sex medlemskommuner.
  Intresserade leverantörer kan hämta förfrågningsunderlaget under Aktuella upphandlingar via www.rsgbg.se/Om-oss/ eller via upphandlingssystemet e-Avrop, Sotningstjänster 

 • Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshus

  Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshusGrå pil

  Vi har en period med mycket regn och skyfall över vårt område. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

 • I skymning och gryning sker flest älgolyckor – var extra vaksam

  I skymning och gryning sker flest älgolyckor – var extra vaksamGrå pil

  Älgolyckorna i vårt område har ökat sedan 2010. De flesta olyckor inträffar under september och oktober då är det brunstperiod och kalvarna stöts bort. I gryning och skymning är olycksrisken som störst.

 • Boverket förbjuder tre brandvarnare

  Boverket förbjuder tre brandvarnareGrå pil

  Boverket har kontrollerat funktionen på 23 brandvarnare. Tio av de testade modellerna klarade sig utan anmärkningar, medan sex hade mindre anmärkningar som tillverkaren ska få tillfälle att rätta till. Tre hade däremot så allvarliga brister att de inte får säljas alls och ska återkallas från konsumenten.

   

 • MBU utbildar morgondagens ledare

  MBU utbildar morgondagens ledareGrå pil

  Landshövding Lars Bäckström besöker länets alla kommuner och de olika stadsdelarna i Göteborg. Inför besöket väljer stadsdelarna en eller några verksamheter de vill lyfta fram och Östra Göteborg valde Människan bakom uniformen, MBU, som en verksamhet att berätta om. Landshövdingen fick då träffa Thomas Norberg, som arbetar som insatsledare på Räddningstjänsten Storgöteborg och den från oss som arbetar med ungdomar i detta projekt.

 • Film från HLR-konferens om lyckat uppdrag

  Film från HLR-konferens om lyckat uppdragGrå pil

  Den 8 januari 2013 fick Räddningstjänsten Storgöteborg ett larm om drunkningstillbud med en person under isen. Styrkan från Öjersjö brandstation åkte på larmet. Thomas Sjöstrand, var en av ytlivräddarna, och den som hittade Jonatan på sjöbotten. Drygt ett år senare berättar Thomas och Jonatan om den mirakulösa räddningen på en HLR (Hjärt-lungräddning)-konferens i Falkenberg. Här kan du se filmen.

 • Sov gott. Vakna fort.

  Sov gott. Vakna fort.Grå pil

  Anders Öfvergård, även känd som Arga snickaren tar oss med på en rundtur i hemmet och visar vad du kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och hur du kontrollerar att din brandvarnare fungerar.

 • För er som har automatlarm -Telia avvecklar Telia Link AnatelGrå pil

  Företag som har automatlarm med Telia Link Anatel -  så berörs ert automatlarm.

 

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112