• Nytt kompletterande system för VMA

  Nytt kompletterande system för VMAGrå pil

  SOS Alarm fick under 2013 i uppdrag av staten att upprätta ett kompletterande system för VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Det nya systemet togs drift den 1 september 2014 och innebär att de kan skicka varningar genom ett talmeddelande till fast telefoni.

 • Boverket förbjuder tre brandvarnare

  Boverket förbjuder tre brandvarnareGrå pil

  Boverket har kontrollerat funktionen på 23 brandvarnare. Tio av de testade modellerna klarade sig utan anmärkningar, medan sex hade mindre anmärkningar som tillverkaren ska få tillfälle att rätta till. Tre hade däremot så allvarliga brister att de inte får säljas alls och ska återkallas från konsumenten.

   

 • Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshus

  Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshusGrå pil

  Vi har en period med mycket regn och skyfall över vårt område. Vid översvämning i din bostad som orsakas av t ex kraftig nederbörd - och du inte själv har möjlighet att länsa undan vatten som strömmar in - kan du ringa 112.

 • När åskan går

  När åskan gårGrå pil

  Varje år orsakar blixtnedslag många brandskador. Ett åskväder är farligt nära när dånet kommer mindre än tio sekunder efter det att du sett blixten. Då är avståndet ca 3 km. Läs här vad du kan göra för att skydda dig när åskan går.

 • Hemma från semestern - testa din brandvarnare

  Hemma från semestern - testa din brandvarnareGrå pil

  Är du säker på att din brandvarnare fungerar? En brandvarnare utan batterier är ingen brandvarnare. Du bör testa brandvarnaren minst en gång om året. Lämpligt att göra om du varit bortrest och inte uppmärksammat om batterierna tagit slut. Så här gör du för att kontrollera att det inte är en falsk trygghet du lever med.

 • Brandsäker camping

  Brandsäker campingGrå pil

  Husvagnar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Om det trots allt blir en brand måste du vara beredd att själv ingripa. I en ny folder från Myndigheten för samhällskydd och beredskap, kan du kan du läsa om brandsäkerhet vid camping.

 • Båten - ditt andra hem

  Båten - ditt andra hemGrå pil


  Åtta av tio hushåll har installerat brandvarnare sitt hem. Men hur är det ombord på båten? Brandvarnaren reagerar snabbt på den livsfarliga röken och varnar dig tidigt så att du kan sätta dig själv och andra i säkerhet.

 • Engångsgrillar är en vanlig brandorsak

  Engångsgrillar är en vanlig brandorsakGrå pil

  Bränder och tillbud inträffar ofta till följd av oaktsamhet vid användning av engångsgrillar. Främsta orsaken är att grillen slängs i soptunna eller container innan grillkolet är helt släckt. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan grillkolet tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand.

 • Skydda din sjöbod från brand

  Skydda din sjöbod från brandGrå pil

  Sjöbodar är enkla förrådsbyggnader för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap. De är oftast byggda utan något brandskydd och ligger vanligtvis nära varandra.

  Bränder i sjöbodar kan snabbt spridas till byggnader i närheten. Här följer våra råd till dig som äger en sjöbod.

 • Film från HLR-konferens om lyckat uppdrag

  Film från HLR-konferens om lyckat uppdragGrå pil

  Den 8 januari 2013 fick Räddningstjänsten Storgöteborg ett larm om drunkningstillbud med en person under isen. Styrkan från Öjersjö brandstation åkte på larmet. Thomas Sjöstrand, var en av ytlivräddarna, och den som hittade Jonatan på sjöbotten. Drygt ett år senare berättar Thomas och Jonatan om den mirakulösa räddningen på en HLR (Hjärt-lungräddning)-konferens i Falkenberg. Här kan du se filmen.

 • Din smartphone har koll på brandrisken

  Din smartphone har koll på brandriskenGrå pil

  Med hjälp av appen Brandrisk Ute håller du lätt koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus.

 • Sov gott. Vakna fort.

  Sov gott. Vakna fort.Grå pil

  Anders Öfvergård, även känd som Arga snickaren tar oss med på en rundtur i hemmet och visar vad du kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och hur du kontrollerar att din brandvarnare fungerar.

 • Nytt om sotning och brandskyddskontroll

  Nytt om sotning och brandskyddskontrollGrå pil

  Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs Förbundsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni att överföra utförandet av brandskyddskontroll från sotningsföretag till Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.

 • För er som har automatlarm -Telia avvecklar Telia Link AnatelGrå pil

  Företag som har automatlarm med Telia Link Anatel -  så berörs ert automatlarm.

 

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112