• Välkomna på Öppet hus

  Välkomna på Öppet husGrå pil

  Vecka 7 har vi öppet hus på våra brandstationer, då är sportlovslediga barn och ungdomar är välkomna att besöka oss.

 • Svaga isarGrå pil

  IsIsens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag. Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att den verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra.

 • Elda säkert i braskaminen

  Elda säkert i braskaminenGrå pil

  När kylan sätter in eldar vi allt mer i våra eldstäder som då belastas hårt. Bränder orsakade av eldstäder och skorstenar inträffar varje år när temperaturen ute sjunker.

 • Med anledning av att Göteborg City Airport upphörGrå pil

  Under de senaste dagarna har vi kunnat ta del av uppgifter om nedläggningen av flygplatsverksamheten vid Säve. Räddningstjänsten Storgöteborg sa upp avtalet med Göteborg City Airport den 23 maj 2014 angående vårt åtagande beträffande av flygplatsbrandkår. Anledningen till uppsägningen var att vårt uppdrag till flygplatsen inte är inom ramen för RSGs räddningstjänstuppdrag. RSG har i avtal till Göteborg City Airport förbundit sig att utöva verksamhet under första kvartalet 2015.

 • När stormen är på vägGrå pil

  Det bästa du  kan göra är att  förbereda dig och planera innan stormen viner runt din husknut. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer med storm och kraftig blåst.

 • Låt oss hjälpa dig komma ihåg

  Låt oss hjälpa dig komma ihågGrå pil

  I december och januari sker fler bränder i hemmet jämfört med resten av året. Det är lätt att glömma släcka de levande ljusen eller stänga av spisen.

 • Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshus

  Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshusGrå pil

  Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

 • SMS påminner om test av brandvarnare

  SMS påminner om test av brandvarnareGrå pil

  Nätverket Aktiv mot brand erbjuder en kostnadsfri SMS-tjänst som hjälper dig att komma ihåg att testa dina brandvarnare. Målet är att andelen fungerande brandvarnare i Sverige ska öka. 

  Gå in på Skydda dig mot brand och ställ in hur ofta du vill ha en SMS-påminnelse. Du kan också tipsa någon annan om tjänsten.

 • Nya föreskrifter om brandskyddskontrollGrå pil

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har beslutat om nya föreskrifter (MSBFS 2014:6) om sotning och brandskyddskontroll och dessa träder i kraft 2015-01-01.

 • Upphandling av sotningstjänster annonseradGrå pil

  Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, inbjuder leverantörer att lämna anbud avseende utförande av fackmannamässig sotning och rengöring av rensningspliktiga objekt som omfattas av lagen (2003:773) om skydd mot olyckor,  LSO, inom Storgöteborg som omfattar sex medlemskommuner.
  Intresserade leverantörer kan hämta förfrågningsunderlaget under Aktuella upphandlingar via www.rsgbg.se/Om-oss/ eller via upphandlingssystemet e-Avrop, Sotningstjänster 

 • Boverket förbjuder tre brandvarnare

  Boverket förbjuder tre brandvarnareGrå pil

  Boverket har kontrollerat funktionen på 23 brandvarnare. Tio av de testade modellerna klarade sig utan anmärkningar, medan sex hade mindre anmärkningar som tillverkaren ska få tillfälle att rätta till. Tre hade däremot så allvarliga brister att de inte får säljas alls och ska återkallas från konsumenten.

   

 • Sov gott. Vakna fort.

  Sov gott. Vakna fort.Grå pil

  Anders Öfvergård, även känd som Arga snickaren tar oss med på en rundtur i hemmet och visar vad du kan göra för att minska risken för brand i ditt hem och hur du kontrollerar att din brandvarnare fungerar.

 • För er som har automatlarm -Telia avvecklar Telia Link AnatelGrå pil

  Företag som har automatlarm med Telia Link Anatel -  så berörs ert automatlarm.

 

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112