• 72 timmar

  72 timmarGrå pil

  MSB:s kampanj 72 timmar hjälper dig förbereda för de första tre dygnen av en kris. Hemsidan hjälper dig med såväl psykiska som fysiska förberedelser, och ger bra och enkla riktlinjer som alla kan följa.

 • Viktig information om sotning och brandskyddskontroll på öarna i Göteborgs södra skärgårdGrå pil

  Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har övertagit sotningsregister som inte är kompletta från tidigare sotningsleverantörer. Detta innebär att vi inte har tillräcklig vetskap om vissa eldstäder har godkänd teknisk status eller är sotade enligt lagstiftad tidsintervall. RSG kan därför inte garantera att just din eldstad är godkänd och säker.

 • Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshus

  Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshusGrå pil

  Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

 • Bränder i hoverboards

  Bränder i hoverboardsGrå pil

  På senare tid har flera fall av brinnande hoverboards rapporterats. Enligt MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - har det inträffat minst 13 bränder sedan 1 augusti i år. Troligtvis har samtliga bränder inträffat under laddning. Enligt Brandskyddsföreningen orsakas de flesta bränder av överladdning och fysiska skador.

  Mer information finns hos Brandskyddsföreningen.

 • När åskan går

  När åskan gårGrå pil

  Varje år orsakar blixtnedslag många brandskador. Ett åskväder är farligt nära när dånet kommer mindre än tio sekunder efter det att du sett blixten. Då är avståndet ca 3 km. Läs här vad du kan göra för att skydda dig när åskan går.

 • Var alltid försiktig när du eldar ute

  Var alltid försiktig när du eldar uteGrå pil

  När solen skiner och marken blir torr och brinner det lätt. Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det risk för brandspridning. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs. Var försiktig med att slänga glödande fimpar på marken.

 • Hemma från semestern - kolla din brandvarnare

  Hemma från semestern - kolla din brandvarnareGrå pil

  Hemma igen från semestern? Då är det läge att kolla så att brandvarnaren fungerar.  Om du varit bortrest har du kanske inte uppmärksammat om batterierna tagit slut. Det är enkelt att kolla att batteriet i brandvarnaren fungerar. Trycka in knappen - om brandvarnaren piper till så fungerar batteriet. Är den tyst - byt batteri direkt.

 • Vanliga frågor om grillning

  Vanliga frågor om grillningGrå pil

  Vi är mitt inne i den hetaste grillsäsongen och får många frågor kring detta. Får man grilla på bakongen? Får jag grilla när det är eldningsförbud. Här får du svar på de vanligaste frågorna.

 • Information angående rengöring av imkanaler

  Information angående rengöring av imkanalerGrå pil

  Räddningstjänsten har informerats om att företag ringer runt till privatpersoner och erbjuder rengöring av imkanaler. Vid kontakten kan det uppfattas att rengöringen är ett krav, vilket inte stämmer. 

  Brandskyddskontrollen genomförs av Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG), och sotningstjänsterna utförs av leverantörer som arbetar på uppdrag av RSG.

 • Engångsgrillar är en vanlig brandorsak

  Engångsgrillar är en vanlig brandorsakGrå pil

  Bränder och tillbud inträffar ofta till följd av oaktsamhet vid användning av engångsgrillar. Främsta orsaken är att grillen slängs i soptunna eller container innan grillkolet är helt släckt. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan grillkolet tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand.

 • Trygga båten

  Trygga båtenGrå pil

  Åtta av tio hushåll har installerat i brandvarnare sitt hem. Men hur är det ombord på båten? Tänk på att kontrollera och kanske byta batteri på brandvarnaren innan färden börjar. Ha även en handbrandsläckare ombord. Vi rekommenderar en pulversläckare om 6 kilo.

 • Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattning

  Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattningGrå pil

  Räddningstjänsten Storgöteborg stödjer våra medlemskommuner med råd om brandskydd vid de tillfälliga boenden som iordningställs för det stora antalet inkommande flyktingar. Här har vi sammanställt information som kan vara bra att känna till om ansvar och brandskydd när det gäller tillfällig övernattning.

 

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112