• Välkomna på Öppet hus

  Välkomna på Öppet husGrå pil

  Vecka 7 har vi öppet hus på våra brandstationer, då är sportlovslediga barn och ungdomar är välkomna att besöka oss.

 • När det stormar

  När det stormarGrå pil

  Förbered dig och planera innan stormen viner runt din husknut. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer efter stormen.

 • Svaga isar

  Svaga isarGrå pil

  Isens bärighet kan förändras fort, den is som höll igår kanske inte håller idag. Ska du ge dig ut på isen är det viktigt att du kontrollerar att den verkligen håller och att du har utrustning så att du kan rädda dig själv eller andra.

 • Snö, is, ras och smältvattenGrå pil

  IstapparAnsvaret för att röja bort snö från utrymningsvägar vid lägenheter och bostadshus är fastighetsägarens. Ansvaret gäller även att se till att uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon är röjda och vägarna är framkomliga.

 • Elda säkert i braskaminen

  Elda säkert i braskaminenGrå pil

  När kylan sätter in eldar vi allt mer i våra eldstäder som då belastas hårt. Bränder orsakade av eldstäder och skorstenar inträffar varje år när temperaturen ute sjunker.

  Är det kallt ute finns risk att vi eldar hårdare än vad skorstenen och eldstaden klarar av.

 • Låt oss hjälpa dig komma ihåg

  Låt oss hjälpa dig komma ihågGrå pil

  I december och januari sker fler bränder i hemmet jämfört med resten av året. Det är lätt att glömma släcka de levande ljusen eller stänga av spisen.

 • Fungerar din brandvarnare?

  Fungerar din brandvarnare?Grå pil

  Har du brandvarnare? Om ja - fungerar den? Det är enkelt att kolla: Tryck in knappen. Gör detta minst en gång om året.Nu inför jul är en bra tid. Tänk gärna på någon äldre, granne, pappa eller någon som har svårt att nå brandvarnaren för att testa den. Så hjälps vi åt att brandsäkra våra hem.

   

 • Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattning

  Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattningGrå pil

  Räddningstjänsten Storgöteborg stödjer våra medlemskommuner med råd om brandskydd vid de tillfälliga boenden som iordningställs för det stora antalet inkommande flyktingar. Här har vi sammanställt information som kan vara bra att känna till om ansvar och brandskydd när det gäller tillfällig övernattning.

 • Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshus

  Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshusGrå pil

  Under perioder med mycket regn och skyfall finns det saker du bör tänka på. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

 • När stormen är på vägGrå pil

  Det bästa du  kan göra är att  förbereda dig och planera innan stormen viner runt din husknut. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer med storm och kraftig blåst.

 • Räddningstjänsten Storgöteborg kom på andra plats i Götapriset

  Räddningstjänsten Storgöteborg kom på andra plats i GötaprisetGrå pil

  Räddningstjänsten Storgöteborg var en av sex finalister som är nominerades till Götapriset. Götapriset delas ut till bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. Räddningstjänsten Storgöteborg tog sig till final för sin kreativa upphandling av larmstället ”The Gothenburg Suit”

 • SMS påminner om test av brandvarnare

  SMS påminner om test av brandvarnareGrå pil

  Nätverket Aktiv mot brand erbjuder en kostnadsfri SMS-tjänst som hjälper dig att komma ihåg att testa dina brandvarnare. Målet är att andelen fungerande brandvarnare i Sverige ska öka. 

  Gå in på Skydda dig mot brand och ställ in hur ofta du vill ha en SMS-påminnelse. Du kan också tipsa någon annan om tjänsten.

 • Trygg och säker i ditt vardagslivGrå pil

  Runt 30% av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas. Vi vill helst slippa ha någon anledning till att hälsa på hos dig. Det finns saker som Du själv kan tänka på för att förhindra att en brand uppstår. Mycket kan göras felaktigt, oftast beror det på att man inte vet hur man gör rätt!

  Klicka här om du vill veta mer hur du kan göra din tillvaro och ditt boende säkrare?

 • Vår syn på släckmedelGrå pil

  Med anledning av den senaste tidens debatt i media och på räddningstjänster i Sverige vill vi på Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) ge vår syn på användning av olika släckmedel.  RSG använder olika släckmedel och metoder för att släcka bränder. Det gäller att välja den bästa lösningen vid varje situation för att vara så effektiv som möjligt och samtidigt minimera den totala skadan, inte minst avseende miljön.

 • Vi sotar för trygghet, säkerhet och med omtanke om dig

  Vi sotar för trygghet, säkerhet och med omtanke om digGrå pil

  Från den 1 januari 2016 har Räddningstjänsten Storgöteborg nytt avtal med våra leverantörer vad gäller sotning. 

  Du som behöver sotning utförd behöver inte göra någonting, inte fylla i blanketter och skicka in eller boka tid för sotning. Vi hör av oss till dig, precis som vanligt.

 

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112