• Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattning

  Bra att veta om brandskydd vid tillfällig övernattningGrå pil

  Räddningstjänsten Storgöteborg stödjer våra medlemskommuner med råd om brandskydd vid de tillfälliga boenden som iordningställs för det stora antalet inkommande flyktingar. Här har vi sammanställt information som kan vara bra att känna till om ansvar och brandskydd när det gäller tillfällig övernattning.

 • Trygg i ditt fritidhus

  Trygg i ditt fritidhusGrå pil

  Är du på väg till sommarhuset? Hoppas att du tänker på att det är lika viktigt med brandskydd i ditt fritidshus som i din vanliga bostad.

 • Fungerar din brandvarnare?

  Fungerar din brandvarnare?Grå pil

  Har du brandvarnare? Om ja - fungerar den? Det är enkelt att kolla: Tryck in knappen. Gör detta minst en gång om året.Nu inför jul är en bra tid. Tänk gärna på någon äldre, granne, pappa eller någon som har svårt att nå brandvarnaren för att testa den. Så hjälps vi åt att brandsäkra våra hem.

   

 • Om brandskydd och sotning

  Om brandskydd och sotningGrå pil

  På förekommen anledning informerar vi om de brandskyddskontroller och den sotning som vi och våra leverantörer utför sedan den 1:a januari.

 • Trygg och säker i ditt vardagslivGrå pil

  Runt 30% av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas. Vi vill helst slippa ha någon anledning till att hälsa på hos dig. Det finns saker som Du själv kan tänka på för att förhindra att en brand uppstår. Mycket kan göras felaktigt, oftast beror det på att man inte vet hur man gör rätt!

  Klicka här om du vill veta mer hur du kan göra din tillvaro och ditt boende säkrare?

 • Skydda din sjöbod från brand

  Skydda din sjöbod från brandGrå pil

  Sjöbodar är enkla förrådsbyggnader för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap. De är oftast byggda utan något brandskydd och ligger vanligtvis nära varandra.

  Bränder i sjöbodar kan snabbt spridas till byggnader i närheten. Här följer våra råd till dig som äger en sjöbod.

 • SMS påminner om test av brandvarnare

  SMS påminner om test av brandvarnareGrå pil

  Nätverket Aktiv mot brand erbjuder en kostnadsfri SMS-tjänst som hjälper dig att komma ihåg att testa dina brandvarnare. Målet är att andelen fungerande brandvarnare i Sverige ska öka. 

  Gå in på Skydda dig mot brand och ställ in hur ofta du vill ha en SMS-påminnelse. Du kan också tipsa någon annan om tjänsten.

 

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112