Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktuellt

April

2020-04-06 kl 14.46

Läs detta innan du tänder en påskeld

Tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Du behöver inte anmäla till oss på räddningstjänsten att du ska tända en påskeld, men du måste ha markägarens tillstånd.

Mars

2020-03-31 kl 09.31

MSBs råd om brandfarliga vätskor

Det har cirkulerat artiklar i media kring hur du som privatperson kan tillverka egen handsprit då hyllorna i butikerna ekar tomma. Vi har fått frågor kring riskerna med att tillverka egen handsprit och vill därför hänvisa till MSBs råd om brandfarliga vätskor.

2020-03-25 kl 14.49

Vi jobbar för fullt för att kunna hålla nödvändig beredskap även vid större personalbortfall

Aktuell Coronapandemi påverkar i rådande läge hela samhället, räddningstjänstens verksamhet är inget undantag. Sjukskrivningar, vård av barn och försiktighetsåtgärder rekommenderade av myndigheter medför risk för en kraftigt påverkad personaltillgång under en väsentlig tid framöver.

2020-03-23 kl 15.12

Viktig information till dig som ska besöka Räddningstjänsten Storgöteborg.

För att bidra till att minska smittspridningen i samhället och för att vår personal inte ska insjukna iakttar vi nu extra stor försiktighet med anledning av Coronavirusets spridning. Detta då räddningstjänst är en samhällsviktig verksamhet som alltid måste kunna upprätthållas.

2020-03-19 kl 14.15

RSG planerar för uthållighet

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) jobbar för fullt för att kunna hålla nödvändig beredskap även vid större personalbortfall.

2020-03-19 kl 13.21

Vårsolen gör gräset torrt och lättantändligt

När vårens första solstrålar värmer blir gräset snabbt torrt och tänder lätt. Gnistor kan antända marken och utvecklas till en större brand. Var alltid försiktig med brand utomhus!

2020-03-19 kl 12.18

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder.

2020-03-04 kl 14.12

Ras och skred

När vatten börjar sjuka undan efter de höga flöden vi haft i området ökar risken för ras och skred. Läs här om hur du ska agera vid ras och skred och följ länkarna för mer information.

2020-03-03 kl 14.30

Med anledning av Corona

Här kan du se vart du hittar mer information och vart du ska vända dig om du har frågor.

2020-03-02 kl 13.08

Kvartalstest av VMA

Idag, måndag 2 mars klockan 15.00, testas VMA - Viktigt meddelande till allmänheten. VMA används för att snabbare kunna varna och informera allmänheten i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället.

Februari

2020-02-18 kl 13.32

Höga vattenflöden i vårt område

Den senaste tidens stora regnmängder har lett till höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag. Bor du i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.

2020-02-14 kl 10.56

Alla hjärtans dag

På Alla hjärtans dag slår mångas hjärta lite extra hårt för nära och kära. Men vad kan du göra om ett hjärta plötsligt slutar slå? Passa på att bättra på dina kunskaper om hjärt- lungräddning (HLR) så kanske du kan rädda ett hjärta som plötsligt slutar slå.

2020-02-13 kl 14.36

Statistik 2019

Varje år sammanställer vi statistik av genomförda räddningsuppdrag i den utryckande verksamheten. Detta för att värdera, analysera och få en bild av olycksrisker inom RSG, samt visa på trender och tendenser.

2020-02-10 kl 11.57

112-dagen

Idag uppmärksammas 112-dagen i hela Europa!

Januari

2020-01-14 kl 11.14

När det blåser storm

Förbered dig och planera innan stormen viner runt din husknut. Här ger vi råd så att du kan förebygga skador och vara beredd på olägenheter som följer efter stormen. Se gärna filmen ovan, så får du goda råd om strömmen skulle gå.

2020-01-14 kl 09.08

Hur ska du utrymma om det brinner hemma hos dig?

Ni som följer nyhetsrapporteringen har säkert uppmärksammat att vi åkt på många larm om brand i flerbostadshus på senaste. Har du ställt dig frågan: hur ska jag agera om det börjar brinna hemma hos mig?

2020-01-13 kl 13.49

Ny omgång PAR på Lundby

Tisdagen den 14 januari är det dags för den tredje omgången av PAR på Lundby brandstation. Under hösten har utbildningen även genomförts på Kungsbacka brandstation. PAR är en blåljusutbildning där polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans möter åttondeklassare. Målet är att skapa tillit och förståelse för blåljuspersonalens arbete.

2020-01-10 kl 09.00

Har du inte slängt ut granen ännu? Läs detta!

Det händer att vi efter jul får larm om bostadsbränder där levande ljus och tomtebloss orsakat brand i julgran.

2020-01-09 kl 10.33

Öka kännedomen om Krisinformation.se

Bekräftad information och lämpliga verktyg för att kunna agera rätt i en kris. Krisinformation.se är en av Sveriges viktigaste webbplatser - På Krisinformation.se samlas krisinformationen på ett ställe, oavsett vem eller vilka som hanterar krisen.