Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Idrottsföreningen

Räddningstjänstens idrottförening, RIF, är mycket aktiv i ett stort antal sporter och deltar i nationella och internationella idrottssammanhang. De flesta anställda vid räddningstjänsten är medlemmar i idrottsföreningen.

Den 9 augusti 1922 grundades Brandkårens Idrottsförening. En verksamhetstid som inrymmer en lång idrottshistoria och visar på en fantastisk bredd inom kåren, från världsmästare, olympier, elitidrottare till Korpens och motionens breda verksamhet. Föreningen har under de senaste decennierna arbetat mycket med PR-frågor för hela förvaltningen i form av utställningar och arrangemang. Detta har gett räddningstjänsten en stor goodwill både i Göteborg med omnejd och i övriga landet.

Idrottsföreningens adress, telefon, postgiro m m

Räddningstjänstens IF
Box 5204
402 24 GÖTEBORG
Telefon: 031-335 26 00 växel Fax: 031-335 27 60

Ordförande Erik Skåpdal erik.skapdal@rsgbg.se
Postgiro: 62 67 51 - 2
Bankgiro: 5408 - 3225

Klubbstugan: Stuga nr 20 i Skatås

Telefon expedition: 031-335 26 56
Fax till klubbstugan: 031-335 26 56
Telefon i entré: 031-335 26 63
All bokning av klubbstugan sker via vår växel under kontorstid 031-335 26 00