Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Jobba med oss

Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar för att göra människors vardag så säker och trygg som möjligt. Det gör vi genom att aktivt identifiera risker, förebygga olyckor och finnas nära de vi verkar för. På brandstationen finns det alltid räddningspersonal som är redo att rycka ut om någon råkar ut för en brand eller olycka.