Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Jobba hos oss

Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar för att göra människors vardag så säker och trygg som möjligt. Det gör vi genom att aktivt identifiera risker, förebygga olyckor och finnas nära de vi verkar för. På brandstationen finns det alltid räddningspersonal som är redo att rycka ut om någon råkar ut för en brand eller olycka.

Vårt uppdrag är att ansvara för förebyggande brandskydd och räddningstjänst i våra sex medlemskommuner; Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Vi strävar efter att alla ska känna sig trygga och säkra på jobbet, i skolan, hemma och på fritiden.

Räddningstjänsten anpassar sig ständigt efter samhällets riskbilder och vi analyserar vår omvärld för att alltid vara förberedda. Kunnig och engagerad personal samverkar med aktörer både nationellt och internationellt.