Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandfilt

Med brandfilt kan du släcka mindre bränder, brand i kläder eller om det börjar brinna på spisen. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 cm x 180 cm.

Med hjälp av en brandfilt kan du kväva branden

Lägg filten över branden och tryck med händerna på filten för att kväva branden.

Om det börjar brinna i någons kläder, lägg personen på marken eller golvet så att elden kvävs. Händerna kan hållas för ansiktet som skydd. Lägg på brandfilten och stryk/tryck med händerna ovanpå filten. Lyft bort filten nerifrån och upp, så att inte elden kan flamma upp i ansiktet på personen som drabbats.  

Förvara brandfilten så att du lätt kommer åt den, i hallen eller köket.